Hysbysiad preifatrwydd GDPR ar gyfer ymgeiswyr prosiect tymor penodol hunangyflogedig

  • 21 Feb 2020

Fel rhan o unrhyw broses ddethol, mae'r NUJ yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol, neu ddata personol, sy'n gysylltiedig ag ymgeiswyr hunangyflogedig. Gall yr NUJ ddal y wybodaeth bersonol hon ar bapur neu mewn fformat electronig.

Download the resource

Return to listing