Winning for you at work


Forgotten Password?
  1. Home
  2. News
  3. Vacancies for NUJ Wales/Cymru Training

Vacancies for NUJ Wales/Cymru Training

21 February 2020

NUJ Training Wales is seeking an experienced, project manager, self-employed for up to 12 days per month, to work on a skills development project in Wales. The project helps members and any media professional in Wales to acquire and enhance their skills in a rapidly changing media industry. Download more details and the job spec: PROJECT MANAGER

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn chwilio am reolwr prosiect profiadol, hunangyflogedig am hyd at 12 diwrnod y mis, i weithio ar brosiect datblygu sgiliau yng Nghymru. Nod y prosiect yw helpu aelodau ac unrhyw weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau yng Nghymru i ddysgu a gwella'u sgiliau mewn diwydiant y cyfryngau sy'n newid yn gyflym. Dadlwythwch fwy o fanylion a'r fanyleb swydd: RHEOLWR PROSIECT

NUJ Training Wales is seeking an experienced, project administrator/coordinator, self-employed for up to 8 days per month, to work on a skills development project in Wales. The project aims to help members and any media professional in Wales to acquire and enhance their skills in a rapidly changing media industry. Download more details and the job spec: PROJECT COORDINATOR

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn chwilio am Weinyddwr/Cydlynydd prosiect profiadol, hunangyflogedig am hyd at 8 diwrnod y mis, i weithio ar brosiect datblygu sgiliau yng Nghymru. Nod y prosiect yw helpu aelodau ac unrhyw weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau yng Nghymru i ddysgu a gwella'u sgiliau mewn diwydiant y cyfryngau sy'n newid yn gyflym. Dadlwythwch fwy o fanylion a'r fanyleb swydd: CYDLYNYDD PROSIECT

GDPR PRIVACY NOTICE    HYSBYSIAD PREIFATRWYDD GDPR

If you would like to apply for one of these contracts, please email your CV, a covering letter and the signed GDPR privacy notice to personnel@nuj.org.uk  to arrive no later than noon 02/03/2020.  Please code your application in the subject field as PM WALES for the project manager and PC WALES for the project coordinator.

Tags: , wales, training, cymru, nuj wales/cymru training, vacancy