Winning for you at work


Forgotten Password?
  1. Home
  2. News
  3. S4C: Gwrandewch ar lais Cymru’, y neges i San Steffan

S4C: Gwrandewch ar lais Cymru’, y neges i San Steffan

30 March 2011

Mae arweinydd y pedair prif blaid yng Nghymru wedi galw ar y Llywodraeth i atal eu cynlluniau ar gyfer S4C er mwyn cynnal arolwg llawn o'r sianel.

Mae Llywodraeth Prydain yn ceisio newid y gyfraith er mwyn torri ei grant i S4C o 94%, ac ariannu'r sianel yn y dyfodol trwy'r BBC yn bennaf. Mae 24 mudiad gwahanol; gan gynnwys y NUJ, BECTU, Undeb y Cerddorion, Equity ac Undeb yr Ysgrifenwyr; wedi ysgrifennu at y Llywodraeth yn galw arni i atal y cynlluniau.

Fe fydd aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyflwyno deiseb yn gwrthwynebu'r toriadau, wedi ei harwyddo gan dros 12,000 o bobl, i Swyddfa Cymru.

Fe fydd Menna Machreth, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud:

"Mae'n amser i'r gwleidyddion wrando ar lais Cymru. Mae Llywodraeth Prydain wedi gwrthod gwrando ar arweinwyr y pedair prif blaid yng Nghymru a nifer o fudiadau gwirfoddol sydd yn poeni am yr iaith. Nid oes angen i'r llywodraeth arbed 94% o'r arian oedden nhw arfer talu i'r sianel, mae'n doriad gwbl annheg. Mae'n well ganddyn nhw fargen a wnaed mewn pedair awr ar hugain rhyngddynt a'r BBC, yn hytrach na gwrando llais pobl Cymru. Mae'n gywilyddus."

Dywed David Donovan, ar ran cynghrair o undebau, y FEU (Ffederasiwn yr Undebau Adloniant):

"Mae dyfodol ein hunig sianel deledu Cymraeg yn y fantol, sydd yn fygythiad uniongyrchol i'r iaith a'n diwylliant. Mae S4C yn wynebu toriadau enfawr a chael ei thraflyncu gan y BBC. Ar ôl 2015, does dim sicrwydd y bydd unrhyw arian yn mynd i'r sianel o gwbl."

Ychwanegodd Ken Smith Cadeirydd NUJ Cymru:

"Fe fydd y toriadau arfaethedig i gyllidebau S4C a BBC Cymru, ynghyd a'r cynllun i ariannu S4C trwy'r ffi drwydded, yn arwain at golli swyddi a chwymp yn ansawdd y rhaglenni, mae'r NUJ yn gwrthwynebu hyn yn gryf."

Read in English

Tags: , s4c, broadcasting, cuts, funding, welsh language, writers guild, bectu, musicians union, equity, feu, television