Winning for you at work


Forgotten Password?
  1. Home
  2. News
  3. NUJ press card now available in Welsh

NUJ press card now available in Welsh

Welsh press card

Welsh press card  -  © NUJ

29 October 2013

A bilingual press card – in Welsh and English – is now available to NUJ members in Wales.

The breakthrough decision follows internal campaigning by Welsh journalists and backing for its launch by the 2012 delegate meeting.

At the request of the NUJ, the UK Press Card Authority approved the issuing of bilingual NUJ press cards to journalists working in Wales. The authority is wholly owned and collectively controlled by the UK's major media organisations, industry associations, trades unions and professional associations.

Members can apply for bilingual press cards via the NUJ press cards page.

ITV has now expressed an interest in issuing bilingual cards.

Mae cerdyn y wasg ar gael nawr yn ddwyieithog i aelodau'r NUJ yng Nghymru. Mae'r penderfyniad yn dilyn ymgyrch mewnol gan newyddiadurwyr Cymreig a chefnogaeth gan Cyfarfod Cynrychiolwyr 2012 yr undeb.

Yn dilyn cais gan yr NUJ, cytunodd Awdurdod Cerdyn Gwasg y DU (UKPCA) i ganiatau i ni darparu Cardiau Gwasg dwyieithog i'n aelodau cymwys. Y UKPCA yw perchennog y cerdyn gwasg, a'r NUJ yw un o'r porthgeidwaid.

Mae'r Cerdyn Gwasg yn ymuno a'r restr o ddogfennau swyddogol dwyieithog, sy'n cynnwys pasbort y DU, y drwyddydd gyrru a'r cerdyn teithio.

Mae aelodau yn gallu ceisio am y cerdyn dwyieithog newydd trwy cysylltu a swyddfa canolog yr NUJ.

Yn dilyn penderfyniad blaengar y NUJ, mae ITV wedi mynygu diddordeb hefyd. Tybed bydd casglwyr newyddion eraill yn dilyn ein eisampl?

Tags: , press cards, welsh language, uk press card authority