Winning for you at work


Forgotten Password?
  1. Home
  2. Events
  3. Local News Matters Week: Cardiff event

Local News Matters Week: Cardiff event

When

Tuesday 28 March 2017

18.30

Download as vCalendar (for Microsoft Outlook etc.)

Import event to your Google Calendar

Where

Conference Rooms C and D on the first floor of Tŷ Hywel at the National Assembly for Wales

Details

A Local News Matters event sponsored by Bethan Jenkins AM will be held in Conference Rooms C and D on the first floor of Tŷ Hywel at the National Assembly for Wales after plenary at around 6.30pm on Tuesday March 28.
The event, which coincides with the National Union of Journalists' Local News Matters Week, will celebrate and raise concerns about the future of news in Wales.

Refreshments and buffet provided. All welcome.

Information on visiting the Senedd

Annwyl Gyfaill,
Cynhelir y digwyddiad Mae Newyddion Lleol yn Bwysig, a noddir gan Bethan Jenkins AC, tua 6.30 yh ar ôl y Cyfarfod Llawn Nos Fawrth yr 28ain o Fawrth, yn Ystafelloedd C a D ar lawr cyntaf Tŷ Hywel yn y Cynulliad Cenedlaethol.Bydd y digwyddiad, sy’n cyd-daro ag Wythnos Mae Newyddion Lleol yn Bwysig a drefnir gan Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (NUJ), yn dathlu dyfodol newyddion yng Nghymru ac yn codi pryderon yn eu cylch.
Darperir lluniaeth ysgafn.
Croeso i bawb.

Tags: , cardiff, lnm_nuj, local news matters, bethan jenkins