Winning for you at work


Forgotten Password?
  1. Home
  2. Documents
  3. RHEOLWR PROSIECT - HYFFORDDIANT NUJ CYMRU WALES 2019-20

RHEOLWR PROSIECT - HYFFORDDIANT NUJ CYMRU WALES 2019-20

19 February 2019

General - 159kb PDF

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn chwilio am Weinyddwr/Cydlynydd prosiect profiadol, hunangyflogedig am hyd at 8 diwrnod y mis, i weithio ar brosiect datblygu sgiliau yng Nghymru. Nod y prosiect yw helpu aelodau ac unrhyw weithwyrproffesiynol yn y cyfryngau yng Nghymru i ddysgua gwella'u sgiliau mewn diwydiant y cyfryngau sy'n newid yn gyflym.

Your download should start automatically. If not download directly.