Winning for you at work


Forgotten Password?
  1. Home
  2. Documents
  3. CYDLYNYDD PROSIECT - HYFFORDDIANT NUJ CYMRU WALES, 2020

CYDLYNYDD PROSIECT - HYFFORDDIANT NUJ CYMRU WALES, 2020

21 February 2020

Wales - 151kb PDF

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn chwilio am Weinyddwr/Cydlynydd prosiect profiadol, hunangyflogedig am hyd at 8 diwrnod y mis, i weithio ar brosiect datblygu sgiliau yng Nghymru. Nod y prosiect yw helpu aelodau ac unrhyw weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau yng Nghymru i ddysgu a gwella'u sgiliau mewn diwydiant y cyfryngau sy'n newid yn gyflym.

Your download should start automatically. If not download directly.