Winning for you at work


Forgotten Password?
 1. Home
 2. Documents

DocumentsRSS Feed

NUJ response to the DCMS consultation on decriminalising TV licence evasion

PDF 152kb

The NUJ argues against a chane to the current system.

NUJ Informed Issue 30, February 2020

PDF 404kb

News from the union's national executive.

The Journalist - February / March 2020 PDF

PDF 2517kb

The Journalist - February / March 2020 PDF edition

RHEOLWR PROSIECT

PDF 155kb

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn chwilio am reolwr prosiect profiadol, hunangyflogedig am hyd at 12 diwrnod y mis, i weithio ar brosiect datblygu sgiliau yng Nghymru. Nod y prosiect yw helpu aelodau ac unrhyw weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau yng Nghymru i ddysgu a gwella'u sgiliau mewn diwydiant y cyfryngau sy'n newid yn gyflym.

GDPR PRIVACY NOTICE

DOC 105kb

GDPR PRIVACY NOTICE FOR FREELANCE FIXED-TERM PROJECT APPLICANTS

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD GDPR

DOC 102kb

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD GDPR AR GYFER YMGEISWYR PROSIECT TYMOR PENODOL HUNANGYFLOGEDIG

PROJECT MANAGER - NUJ TRAINING CYMRU WALES, 2020

PDF 151kb

NUJ Training Wales is seeking an experienced, project manager, self-employed for up to 12 days per month, to work on a skills development project in Wales. The project helps members and any media professional in Wales to acquire and enhance their skills in a rapidly changing media industry.

PROJECT COORDINATOR - NUJ TRAINING CYMRU WALES

PDF 150kb

NUJ Training Wales is seeking an experienced, project Administrator/Coordinator, self-employed for up to 8 days per month, to work on a skills development project in Wales. The project aims to help members and any media professional in Wales to acquire and enhance their skills in a rapidly changing media industry.

CYDLYNYDD PROSIECT - HYFFORDDIANT NUJ CYMRU WALES, 2020

PDF 151kb

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn chwilio am Weinyddwr/Cydlynydd prosiect profiadol, hunangyflogedig am hyd at 8 diwrnod y mis, i weithio ar brosiect datblygu sgiliau yng Nghymru. Nod y prosiect yw helpu aelodau ac unrhyw weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau yng Nghymru i ddysgu a gwella'u sgiliau mewn diwydiant y cyfryngau sy'n newid yn gyflym.

Minutes Finance Committee 26 September 2019

PDF 122kb

Minutes Finance Committee 26 September 2019.pdf

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 172